Engle

Viden om engle

Ærkeenglen er bedst kendt fra biblen, sær Mikael, Gabriel, Uriel og Rafael, er de ærkeengle som er mest kendte. I den jødiske englelære er der nævnt Gabriel, Rafael, Michael,
Uriel, Raguel, Sariel og Jeremiel.

I den islamiske religion er der kun to ærkeengle – Gabriel og Mikael.

Derudover findes kan vi nævne Jofiel, Chamuel, Zadkiel, Metatron og hans kvindelige modstykke Sandalfon, der er usikkerhed på hvor mange ærkeengle der findes, men et er sikkert der findes flere end de nævnte ærkeengle.
Ærkeengles arbejdsområder er bla er sendebude fra den guddommelige kilde, til menneskeheden. De er medvirkende til at informere os om hvor vi er på vej hen i livet, og sendes deres kærlighed styrke til det enkelte menneske som åbner deres hjerte for dem. De er medvirkende til at udvikle menneskeheden og jorden videre forløb. 

Lyst til at lære mere?

Ærkeenglen Metatron. 
Optager pladsen tættest ved Guddommens trone, er den højeste af ærkeenglene og bliver kaldt englenes konge. Metatron var først i sin tilværelse; Enoch – en profet fra Første Mosebog. Enoch førte så from en tilværelse at Gud lod ham føre til himmelen i fysisk skikkelse og ind i den første engleorden. Han kaldte ham for Metatron, hvilket betyder “nærmest tronen”. Dette ville betyde at han “kun” var omkring 8600 år gammel og skønt dette er imponerende set fra et menneskeligt synspunkt, er det ikke imponerende ud fra englenes skala, hvis oprindelse normalt regnes med at være samtidig med universets skabelse for omkring femten milliarder år siden.

Metatrons opgave er bl.a. er at være lærer og støtte for fortidligt døde børns sjæle. I sin jordiske udgave var Enoch en flittig skribent og dette hverv tog han med sig over i engleskikkelse som Metatron. Metatron betegnes derfor undertiden som den himmelske skribent, der optegner alt hvad der sker i de himmelske arkiver.
Ærkeenglen Sandalfon ,er Metatrons feminine aspekt og skytsånd. Hun repræsentere Guds kvindelige aspekt i mennesket og siges at bestemme kønnet på det ufødte barn.

Ærkeenglen Sandalfon.
Ærkeenglen Sandalfon (Sandalphon, Sandolfon) er Metatrons feminine aspekt og skytsånd. Hun repræsentere Guds kvindelige aspekt i mennesket og siges at bestemme kønnet på det ufødte barn. Man kan derfor kontakte hendes energi direkte eller gennem sin Ledsageengel, hvis man ønsker et barn af et bestemt køn. Sandalfon kan oversættes til Lyden af nærmende fodtrin. Undertiden nævnes hun også som Ledsageenglen, den engel der har det overordnede ansvar for alle Ledsageengle eller Skytsengle. Moses kaldte hende “den høje Engel”, fordi hendes energi er så stor, at det vil tage fem hundrede års fodrejse at nå hende, fra den ene ende til den anden.

Angel with tears.

Ærkeenglen Mikael
Optræder både i Toraen, Biblen og Koranen og kendes altså af både jøder, kristne og muslimer. Mikael siges at være den engel, som blandt andet viste sig for Moses i den brændende tornebusk og det skulle være Mikael, som holdt Abrahams hånd tilbage, da han skulle til at ofre sin søn Isak. Mikael har flere opgaver, hvoraf den vigtigste er at han er leder af den himmelske hærskare I Johannes åbenbaring er det ærkeenglen Mikael, som på Dommens Dag skal lede den himmelske hær mod Satan og hans engle i den sidste og afgørende kamp mellem godt og ondt. En kamp, som Gud og det gode vinder.

Mikael har endvidere til opgave at frelse de trones sjæle fra Satans magt – navnlig i dødsøjeblikket og at være beskytter for Guds folk. Derfor var Sct. Mikael blandt andet skytshelgen for mange kristne ridderordner i middelalderen. Endelig er det Mikaels opgave at bringe menneskenes sjæle frem for Guds domstol. Mikael afbilledes ofte med enten det sværd, som han bruger i kampen mod det onde, eller med den vægtskål, han bruger til at veje de dødes sjæle for at se, om der er flest gode eller onde gerninger og derved beslutte, om man skal i himlen eller helvede ! Måske af denne grund betegnes Mikael nogle gange som retfærdighedens engel.

Ærkeenglen Gabriel
Er en feminin engel og den ærkeengle der rangerer lige under Mikael. Hendes arbejde er i samarbejde med Mikael at hæve jorden og solsystemet til den femte dimension. Gabriel er nok den bedst kendte af ærkeenglene, idet det var hende, som bebudede Maria, at hun skal føde Jesus, Guds søn. I følge den kristne tradition var det også ærkeenglen Gabriel, der viste sig for Josef i en drøm og sagde: “Josef, Davids søn, vær ikke bage for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder”

I følge samme tradition var det også Gabriel, der viste sig for hyrderne ude på marken julenat og fortalte dem, at Kristus var blevet født Endelig fortælles det, at det også var Gabriel, Gud sendte for at trøste og styrke Jesus den sidste aften, han levede – og bad for sit liv i Getsemane Have. Indenfor den katolske kirke fejres ærkeenglen Gabriel den 24. marts – præcis ni måneder inden juleaften. Måske på grund af alle disse åbenbaringer omtales Gabriel også som åbenbaringens engel.

Ærkeenglen Rafael
Er den engel som står for helbredelse, healing og omtales af denne grund undertiden som den guddommelige læge. Han er også skytsenglenes anfører. Han omtales ofte som en venlig skikkelse og han skulle være den sjoveste og mest kammeratlige af englene. Måske skyldes hans lyse sind at han er engel for solen.

White pigeons,dove flying on blue sky

Ærkeenglen Uriel
Skulle være en skrap engel, hvis opgave blandt andet er at føre syndernes sjæle ned til helvede. Ikke at forveksle med en af ærkeenglen Mikaels opgaver som er at føre sjæle fra denne verden til den åndelige. Uriel siges at stå ved Paradisets port med et flammesvær. Idet hans opgave ikke er den sjoveste bliver han ofte fremstillet som nådesløs, når han fører de fortabte sjæle til helvede. Uriel omtales også som den engel, der står for torden, lyn og rædsel. Idet Uriel har det skarpeste syn af alle engle siges han at have profetiske evner. Det var eksempelvis Uriel, der blev sendt som budbringer for at advare Noah om de kommende oversvømmelser.

Ærkeenglen Jeremiel
Er med til at varetage loven om karma. Han er herre over de sjæle, der venter på opstandelsen. Tillige siges Jeremiel at være de sande visioners engel – undertiden også benævnt de sande åbenbaringer.

Skytsengle
En skytsengel er en engel, som har fået til opgave at varetage beskyttelse af dig. Alle mennesker har en skytsengel og mange af os har mærket til vores skytsengel, hvis vi har været ude for noget dramatisk i vores liv eller blot tilladt vores skytsengel at være der for os. Skytsengel omtales undertiden også som ledsager engel, hvilket refferere til at de ledsager os på vores vej igennem livet – fra fødsel til død.

En skytsengel kan beskrives som et venligsindet væsen, der varetager den specielle opgave at tage sig af os. Ens skytsengel vil i situationer hvor man har brug for hjælp, på forskellige måder være der for en til at give hjælp, råd og vejledning. Nogle mener at vores skytsengel er der for os fra vores fødsel, men for at blive rigtig handlekraftig og stærk og derved bedre i stand til at vejlede og beskytte os, først skal styrkes ved tro. At man altså kan tale om en form for aktivering af sin skytsengel, der bliver styrket, dygtigere og mere handlekraftig, jo mere vi tror på ham eller hende