Clairvoyance

Det at komme til en clairvoyance var et omdrejningspunkt for mig

"

"

Jeg valgte at tage kontakt til en clairvoyant, da jeg efter min søsters død oplevede nogle uforklarlige ting, som jeg førhen ikke har oplevet.

Jeg har altid troet på det spirituelle, og gik med den ide om at det kunne være min søster, prøvede på at få kontakt til mig.

Min familie havde i forvejen haft god gavn af at komme ved en clairvoyant, så jeg valgte også at forsøge mig med det. 

Jeg havde i forvejen svært ved at forstå min søsters bortgang, og havde svært ved at give mig hen til at sørge over hendes død. 

Det at komme til en clairvoyance var et omdrejningspunkt, og jeg kunne mærke at Judy var i kontakt med min søster, da det var så interne og personlige nogle ting hun kunne videregive fra min søster til mig.

Det gav bare virkelig god mening, alt det som blev formidlet, og jeg kunne meget bedre forstå hvordan jeg skulle forholde mig til hendes død.

Jeg har i dag fået et “sundere” forhold til det at sørge og mindes hende. 

Jeg føler i stor grad at denne oplevelse har haft en kæmpe påvirkning på mig, og jeg er så glad for at jeg gjorde det!

Tak Judy 😉

MVH Sophie

SE DEN RØRENDE UDSENDELSE PÅ DR

Se den rørende udsendelse om Sophie der har mistet hendes elskede 14 årige lillesøster.

Hun fik endelig løsnet op for den sorg hun havde lukket inde, ved en clairvoyance 

Sådan foregår en Clairvoyance hos mig:

Når du møder op hos mig foregår det grundlæggende på den måde, at vi sidder placeret direkte over for hinanden. Jeg starter  med at fortælle lidt om, hvad der skal ske, og stiller derefter ind på dig.

Du må ikke fortælle om dig selv, så medbring meget gerne dine nedskrevne spørgsmål idet du har mulighed for at stille dem i slutningen af clairvoyancen.

De budskaber, som jeg modtager, kan f.eks. komme i form af tale, dufte, symboler, billeder og/eller som en »film«, der vises for mit indre blik – Eller som åndelige guider, kære afdøde eller engle der fortæller mig hvad jeg skal sige til dig. Dybest set er jeg en tolk mellem dig og den åndelige verden. 

Der bliver “typisk” lavet en kobling mellem fortid, nutid og fremtid – når jeg skriver typisk er det fordi at hver eneste clairvoyance er individuel.

1. Stiller kun ind på personer der selv har bedt om det
2. Giver kun råd der er konstruktive og stiller klienten bedre
3. Viser respekt og indlevelsesevne over for sin klient
4. Har tavshedspligt
5. Har stor ansvarlighed, god etisk forståelse og høj moral
6. Har en god skelneevne
7. Udøver kun clairvoyance i forsvarlig fysisk og psykisk tilstand
8. Adskiller clairvoyant rådgivning fra anden almen rådgivning
9. Tilbyder clairvoyancen optaget på elektronisk medie eller i skriftlig form
10. Opfylder samtlige nærværende regler under alt clairvoyant arbejde

Clairvoyance er et fransk ord og betyder “klarsyn”. Det er et udtryk for en særlig følsomhed for de vibrationer vi mennesker udsender. Disse vibrationer indeholder informationer om vort følelsesliv og kan opfanges af mennesker med særlige indfølingsevner.

Mennesker med disse egenskaber kalder vi “Clairvoyante”. Den clairvoyante kan “aflæse” disse informationer og kan komme i kontakt med vores åndelige guider og skytsånd. Det clairvoyante medie kan komme i kontakt med afdøde familiemedlemmer, venner og andre afdøde, der har en besked, for at hjælpe i situationen.

Vi har alle en skytsengel, en eller flere åndelige guider og et højere selv. De er vores kontakt til den åndelige verden. Vi besidder alle en indre visdom og intuition, men vi har ikke alle lige let ved at forstå de signaler, der udsendes fra den åndelige verden og vores guider og skytsengel.
Derfor kan man gøre brug af mennesker med stærkt udviklede sanser, der har adgang til informationer, der ikke er fysisk håndgribelige. Det kan den clairvoyante rådgiver.

En clairvoyance varer normalt omkring 60 min. Hos Clairvoyant Foreningens medlemmer bliver sittingen tilbudt
optaget på et bånd eller en CD.  

Brug din skelneevne. Du bør ikke bruge en clairvoyant til at give dig en facitliste på din livssituation. Clairvoyante
er rådgivere, og de råd, du får, er det helt op til dig selv, om du vil følge op på. Det er også vigtigt, at du selv
føler efter, om de beskeder, du modtager, er rigtige for dig, og om du vil følge de clairvoyante anvisninger.
Når du booker tid hos en clairvoyant bør du ikke oplyse andet end navn og telefonnummer.

Det er vigtigt, at du ikke fortæller noget til den clairvoyante om hvorfor, du opsøger denne, medmindre dit
besøg har det specifikke mål at bede om assistance til at finde forsvundne mennesker, dyr og genstande.
Da nogle clairvoyante ikke arbejder på disse felter, skal de have muligheden for at sige nej tak, inden I forgæves bruger hinandens tid.

Du bør ikke, måske trods den clairvoyantes opfordring, stille dine spørgsmål, inden sittingen starter.

For din egen skyld bør du have dine spørgsmål skrevet ned, så du kan huske dem.
Du bør først stille dem til sidst i en sitting.

Grunden til, at vi opfordrer dig til at benytte ovenstående tips er naturligvis, at du som bruger skal have en optimal
clairvoyance.